دسته بندی ها

SSD NVMe VPS cPanel Canada Linux Shared cPanel Belgium Shared Hosting cPanel CzechRepublic Shared Hosting cPanel Finland Shared Hosting cPanel France Shared Hosting cPanel Germany Shared Hosting cPanel India Shared Hosting cPanel Ireland Shared Hosting cPanel Italy Shared Hosting cPanel Lithuania Shared Hosting cPanel Netherland Shared Hosting cPanel Poland Shared Hosting cPanel Portugal Shared Hosting cPanel Singapore Linux Shared cPanel Spain Shared Hosting cPanel USA Shared Hosting cPanel UK Shared Hosting Windows Shared Plesk Windows Reseller Canada VPS Hosting Featured Hosting UK Reseller Hosting Canada Linux Reseller DE Reseller Hosting NL Reseller Hosting BE Reseller Hosting CZ Reseller Hosting ES Reseller Hosting FI Reseller Hosting FR Reseller Hosting IE Reseller Hosting IT Reseller Hosting PL Reseller Hosting PT Reseller Hosting LT Reseller Hosting Singapore Linux Reseller India Reseller Hosting USA Reseller Hosting Business & Corporate Web Hosting Domain Validation SSL Certificates XEN Linux VPS SSD cPanel Shared Hosting Canada Linux Cloud VPS CAD - Windows Cloud VPS France Linux Cloud VPS FR - Windows Cloud VPS India XEN Linux VPS Business Email SSD cPanel Reseller Hosting India VPS Hosting Sitelock Website Security Dedicated Server India Dedicated Server USA Dedicated Server Canada Dedicated Server France Dedicated Server Australia Dedicated Server Singapore CANADA OPENVZ VPS FRANCE OPENVZ VPS Linux SSD VPS France Linux VPS Cloud RAM Canada Linux VPS Cloud RAM France Windows VPS Cloud RAM Canada Windows VPS Cloud RAM France SSD VPS Gaming Servers GPU Dedicated Servers Weebly Website Builder Website Builder Email Spam Filtering E-mail Services Linux SSD VPS UK Linux SSD VPS Poland Linux SSD VPS Germany UK Linux Cloud VPS Poland Linux Cloud VPS Germany Linux Cloud VPS UK - Windows Cloud VPS Poland - Windows Cloud VPS Germany - Windows Cloud VPS Linux VPS Cloud RAM UK Linux VPS Cloud RAM Poland Linux VPS Cloud RAM Germany Windows VPS Cloud RAM UK Windows VPS Cloud RAM Poland Windows VPS Cloud RAM Germany cPanel Linux Cloud VPS cPanel SSD VPS India Linux Shared SP USA Linux Shared Hosting SP Plesk Linux Shared Hosting Plesk Linux Reseller Hosting Plesk Windows Shared Hosting SSD cPanel JSP / Tomcat Web Hosting VPN VPN CodeGuard Website Backup SEO Tools Professional Email Addons

  واحد پول

یک دامنه انتخاب کنید...

www.
www.

www.

* ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .com

بررسی در دسترس بودن... تایید روند انتقال دامنه... تایید نام های انتخابی...

:domain is unavailable
تبریک میگوییم! موجود است!
Contact Us

دامنه شما واجد شرایط انتقال است

لطفا قبل از ادامه روند انتقال، از باز بودن قفل انتقال دامنه در رجیستار قبلی، اطمینان حاصل نمایید

روند انتقال قابل انجام نیست

دامنه وارد شده، اصلا ثبت نشده است !

اگر دامنه اخیرا ثبت شده است، لطفا چند روز دیگر مجدد برای انتقال تلاش کنید.

Alternatively, you can perform a search to register this domain.

نام دامنه وارد شده، نامعتبر است

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length
لطفا مقادیر وارد شده را مجدد بررسی کنید

We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.
ادامه جهت ثبت دامنه برای Transfer to us and extend by 1 year* for

.company
708.50 INR
.business
708.50 INR
.online
3185.00 INR
.cloud
1924.00 INR
.shop
3042.00 INR
.store
5200.00 INR
.website
1950.00 INR
.tech
4550.00 INR
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود